user_mobilelogo

 

Er gelden regels op de volkstuin. Huisregels, statuten en allerlei gemeentelijke reglementen. Lees deze goed door als lid of aanstaand lid. De (inmiddels opgeheven) Rotterdamse Bond voor Volkstuinden (RBvV) is de voorganger van Stichting Volkstuinen van Nederland (SVIN), dit zijn organisaties die zaken voor de Gemeente Rotterdam aangaande volkstuinen regelen. Denk aan grondhuur, regels, onderhoud gemeentelijke delen. De Gemeente heeft op dit moment de contracten met SVIN opgezegd, en gaan waarschijnlijk de volkstuinen in eigen beheer nemen. 

  abri

 

Statuten

Huishoudelijk reglement

Huisregels

Statuten vanaf maart 2020

Onderhuur reglement kwaliteitseisen

 

Bouwen en verbouwen

Bouwbepalingen

Bepalingen bouw en verbouw

Aanvullende statuten bouwvergunnning

Artikelen Bouwbesluit over haarden en rookgasafvoer

  

Aanvraagformulier bouw

Aanvraag bouwvergunning (download)

Voorbeeld van aanvraagprocedure_omgevingsvergunning_Omgevingsloket_april_2019

 

Aanvraagformulier kappen

Aanvraag formulier kappen

 

vitrine