user_mobilelogo

Uitvoering reductieregeling volkstuinders 

Ook in 2023 kunnen volkstuinders met een laag inkomen weer in aanmerking komen voor reductie op de grondhuur van hun tuin in 2022. Dit op basis van het besluit van de gemeenteraad van 30 november 2017 waardoor de uit 1974 stammende reductieregeling voor volkstuinders met een laag inkomen gehandhaafd blijft. Deze regeling betreft de gebruikers van verblijfstuinen en dus niet van nutstuinen. 

Aanvraagformulier 2023

Informatie reductieformulier 2023

 

Aanvraagformulier reductieregeling 2021

Begeleidend schrijven aanvraag reductie regeling 2021